Installatie: "Succes!", maar geen verbinding


Krijg je de melding Succes!, maar er is toch geen verbinding met je Slide?


Dit kan veroorzaakt worden door een aantal redenen. 

Geef Slide voordat je verder gaat een Factory Reset:

Met een hardware matige reset wordt Slide naar zijn originele fabrieksinstellingen teruggezet. 

1.  Neem iets kleins zoals een paperclip

2. Slide’s reset knop bevindt zich in een opening aan de onderkant van Slide. Gebruik de paperclip om de reset knop minstens 10 seconden in te drukken.

Zodra het LED-lampje begint te pulseren en je de moto is de reset gelukt.

Lees nu de volgende opties door:


1. Een verkeerde Device Code

De juiste Device Code moet ingevuld zijn, anders kan Slide geen verbinding maken. Lees voordat je deze optie probeert eerst nog de andere mogelijkheden door.
Je vind deze code op Slide zelf en op de Welcome Sheet in de doos.


2. Alternatieve DNS-server (zoals een pi-hole)

Als je een modem hebt die gebruikt maakt van een alternatieve DNS-server, zoals een pi-hole, zal Slide geen commando’s van jouw modem ontvangen en zal je de instellingen moeten wijzigen. 

Om zeker te weten dat dit het probleem is kan je het volgende testen:

Voer eerst een Factory Reset uit (zie hierboven)
Neem een tweede telefoon en zet hierbij de persoonlijke hotspot aan (ook wel WiFi Access Point genoemd). Je hebt hiervoor een tweede apparaat nodig. Het eerste apparaat gebruik je voor de installatie, de tweede fungeert als WiFi punt. Laat Slide met de persoonlijke hotspot vebinden in plaats van je thuis-netwerk.

Lukt de kalibratie nu wel? Dit betekent dat de modem of de DNS-server de toegang van Slide tot het internet blokkeert.

Probeer zo mogelijk de DNS te veranderen of de modem te resetten. Tevens kan het een optie zijn om een gast netwerk aan te maken vanuit je modem om Slide hiermee verbinding te laten maken, mits je modem dit ondersteunt.


3. Instellingen in de modem die nieuwe apparaten blokkeren

Sommige modems hebben instellingen die nieuwe apparaten blokkeren. 
Controleer dus de instellingen en geef zo nodig toegang aan Slide om verbinding te maken.

Het kan ook helpen om je modem een factory reset te geven.


4. Mesh-netwerk of WiFi booster/extender

Het kan zijn dat je verschillende WiFi-punten in je huis hebt, zoals de modem, een aparte router en mogelijk WiFi boosters of extenders. Het kan zijn dat er instellingen op de WiFi booster/extender staat die voor storing kan zorgen. Controleer de gegevens van alle apparaten. Zorg ervoor dat alle apparaten op 2.4GHz draaien.

Geef daarnaast het WiFi punt waarmee Slide moet verbinden een  unieke naam. Als meerdere WiFi punten dezelfde naam hebben, kan dit storing veroorzaken.


Zit je vast op een ander scherm? Klik hier

Still need help? Contact Us Contact Us