Installatie: "Something went wrong"


Krijg je de melding "Something went wrong" nadat je probeert te verbinden met je WiFi thuis-netwerk?


In 99% van de gevallen is dit vanwege een verkeerde Device code of een verkeerd WiFi-wachtwoord. Probeer het alsjeblieft opnieuw en volg deze stappen:

1. Belangrijk: Geef Slide eerst een Factory Reset (instructies staan ook onderaan deze pagina). Door Slide te resetten zorg je ervoor dat je met een schone lei begint en er geen incorrecte data ingesteld staat op Slide, die mogelijk voor problemen zorgen.

2. Zet je mobiele data (3G/4G) uit, of zet je telefoon in airplane mode. Het is belangrijk dat je telefoon tijdens de installatie verbonden blijft met Slide. Sommige telefoons verbreken automatisch de verbinding, omdat Slide zelf niet direct met het internet verbinding maakt. Door je mobiele data uit te zetten, voorkom je dit probleem. 

3. Klik nu op "Restart onboarding" om opnieuw door de installatie flow te lopen. Dubbel check aan het begin de Device Code van Slide. Deze vind je op Slide zelf, en op de Welcome Sheet in de doos. Je kan de hardware installatie overslaan door op "Installation Complete" te klikken rechts onderaan de pagina. 

4. Controleer goed of je het correct WiFi wachtwoord invult wanneer je Slide met je eigen WiFi netwerk verbindt. Let er daarnaast op dat je Slide verbindt met een 2.4GHz verbinding. Slide werkt niet op 5.0GHz. 

Kijk of je nu succesvol verbinding kan maken. Lukt het alsnog niet, kijk dan naar andere mogelijk oplossing hieronder:


Internetverbinding wordt geblokkeerd

Alternatieve DNS-server (zoals een pi-hole)

Als je een modem hebt die gebruikt maakt van een alternatieve DNS-server, zoals een pi-hole, zal Slide geen commando’s van jouw modem ontvangen en zal je de instellingen moeten wijzigen. 

Om zeker te weten dat dit het probleem is kan je het volgende testen:

Voer eerst een Factory Reset uit (zie vervolgstappen hieronder)
Neem een tweede telefoon en zet hierbij de persoonlijke hotspot aan (ook wel WiFi Access Point genoemd). Je hebt hiervoor een tweede apparaat nodig. Het eerste apparaat gebruik je voor de installatie, de tweede fungeert als WiFi punt. 

Lukt de kalibratie nu wel? Dit betekent dat de modem of de DNS-server de toegang van Slide tot het internet blokkeert.

Probeer zo mogelijk de DNS te veranderen of de modem te resetten. Tevens kan het een optie zijn om een gast netwerk aan te maken vanuit je modem om Slide hiermee verbinding te laten maken, mits je modem dit ondersteunt.


Mesh-netwerk of WiFi booster/extender
Ook als je een mesh-netwerk hebt, kan het zijn dat Slide hier moeite mee heeft. Mogelijk zijn er teveel WiFi-punten zijn waardoor Slide in de war raakt en niet weet welk WiFi punt hij moet kiezen. 

Je kunt de naam veranderen van het WiFi punt dat je voor Slide wilt gebruiken. Dit zorgt ervoor dat Slide minder storing ondervindt en makkelijker verbinding onderhoudt met het correcte WiFi punt. 

Voer voordat je verder gaat een Factory Reset uit:


Slide Factory resetten

Met een hardware matige reset wordt Slide naar zijn originele fabrieksinstellingen teruggezet. Om een reset uit te voeren, volg deze stappen:

1.  Neem iets kleins zoals een paperclip

2. Slide’s reset knop bevindt zich in een opening aan de onderkant van Slide. Gebruik de paperclip om de reset knop minstens  10 seconden in te drukken.

Zodra het LED-lampje begint te pulseren is de reset gelukt.

Let op: Door een ‘Factory Reset’ uit te voeren, moet je Slide opnieuw configureren. Begin hier bij de stap waar je de ‘Device Code’ moet invullen. Deze code vind je op de ‘Welcome Sheet’, of bovenop Slide zelf. 


Zit je vast op een ander scherm? Klik hier

Still need help? Contact Us Contact Us