Gebruikt Slide Bluetooth?

Nee, Slide werkt via WiFi. Er is geen gateway nodig. Het is daarnaast ook mogelijk Slide te integreren met andere Smart Home platforms, door gebruik te maken van onze open API

Still need help? Contact Us Contact Us