Wat gebeurt met Slide bij een stroomstoring?

Tijdens een stroomstoring kan je de gordijnen nog altijd met de hand openen en sluiten. Beweeg je de gordijnen tijdens de stroomstoring, dan zal Slide wel een incorrecte positie hebben. Om deze reden is het dan nodig om Slide opnieuw te kalibreren. Zo kan Slide de lengte, het gewicht en de begin- en eindposities opnieuw berekenen om zo weer correct te functioneren.

Als de gordijnen niet zijn bewogen tijdens een stroomstoring, is het opnieuw kalibreren niet nodig, Slide onthoudt namelijk de laatste positie van voor de stroomstoring.  

Still need help? Contact Us Contact Us