Wat voor garantie heb ik op Slide?

Consumenten binnen de EU hebben recht op 2 jaar garantie conform the Europese richtlijn Koop en Garantie. Dit geldt uiteraard ook voor Slide. 

Bij de aankoop van Slide heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

Voor meer informatie, bekijk hier onze Algemene Voorwaarden.

Still need help? Contact Us Contact Us